12 maijs, 2008

Kristiešu stāvoklis Sasanīdu impērijas laikā

Sasanīdu impērija izveidojās ap 224. gadu, kad valdīja Ardaširs I. Pateicoties galvenā priestera-maga (mobeda mobedana) Kartira (Kirdera) ietekmei, ap 286. gadu impērijā par valsts reliģiju tika noteikts zoroastrisms, kas atbilda persiešu iedibinātajai ideoloģijai. Jau drīz lepni tiek ziņots, ka ne-zoroastiskās reliģijas ir neitralizētas. To starpā minēti nasaras un kristieši. Pēdējie šeit nokļuva Šapura I laikā no Romas impērijas austrumu nomalēm (galvenokārt Sīrijas) pēc veiksmīgiem persiešu karagājieniem. Savukārt nasaras bija vietējo kristiešu kopienas, kas radās uz vietas jau sasanīdu valdīšanas laikā. Šis (nasaru) apzīmējums lietots Mocekļu Aktos, kas ir lielākais šī perioda liecību krājums par Austrumu baznīcu.
Nežēlīgas kristiešu vajāšanas uzsāka Šapurs II uzreiz pēc nākšanas pie varas 344. gadā, un ar mainīgu intensitāti turpināja līdz pat valdīšanas biegām 379. g. Par to detalizēti ziņo Afraāts, kurš bija bīskaps Mar Matai (Sv.Mateja) klosterī Mosulas tuvumā. Pirms tam daži represiju gadījumi tika novēroti tikai Bahrama II laikā.
Lielā mērā par vajāšanu iemeslu kalpoja Romas un Sasanīdu impērijas attiecību pasliktināšanās, ko vēl vairāk pastiprināja Konstantīna Lielā vēstule Šapuram II, drīz pēc pāriešanas kristietībā īsi pirms savas nāves. Vēstulē, ka bija ieturēta rupjā tonī, Šapurs II tiek aicināts gādāt par viņa impērijā dzīvojošo kristiešu drošību un labklājību. Par to gan Konstantīns apsola Dieva labvēlību.
Zināms, ka kopš paša sākuma sasanīdu valdnieki pret kristiešiem izturējās ar aizdomām un apšaubīja viņu valstisko lojalitāji, tādējādi staprvalstu konflikti viņu stāvokli allaž tikai pasliktināja. Pēc Bahrama V valdīšanas situācija uzlabojās, jo palielinājies bija no vietējās aristokrātijas nākušo kristiešu īpatsvars. Sava loma bija arī tam, ka vietējā baznīca nebija atkarīga no kanona un gāja savu attīstības ceļu. Gandrīz bija izzudušas arī slēgtās grieķu-kristiešu kopienas, kas šeit bija ieradušās no Rietumiem.
Pēc 440. gada vajāto sarakstos var redzēt tikai kristietībai jaunpievērsto vārdus - tie visi bija atkrituši no zoroastrisma, un represijām tos pakļāva pēc saniknoto radinieku pieprasījuma.

Nav komentāru: