28 aprīlis, 2008

Kumranas kopienas statūti

Kumranas kopienas statūti
(rokraksts 1QS)

Iepazīstoties ar Statūtiem un Hirbet-Kumranas arheoloģiskajiem atklājumiem, kļūst acīmredzams, ka šī kopiena ir vai nu t.s. esēņi, vai arī grupa līdzīgas izcelsmes cilvēku. Pamatpazīme šeit ir kopīgs īpašums un kolektīvs darbs. Tolaik šāda parādība nebija parasta, par ko var pārliecināties vērtējumā, ko par esēņiem devis Plīnijs Vecākais (Plinius. Historia Naturalis, V, 17.nod.). Kopīguma ideju pieņēma arī agrīnā kristietība. Tā izpaudās arī agrīnajos viduslaikos, Mazdaka mācībā un citās līdzīgās ideoloģiskās kustībās.
Atsacīšanās no vispārpieņemtās dzīves un ģimenes, vēlēšanās nodalīties no sabiedrības un valsts, acīmredzot sākās ar brīdi, kad sabruka cerības uz "īstās Izraēlas" vispārēju atgriešanu pie senā bībeliskā ideāla. Tas notika, kad noskaidrojās Hasmoneju iekšējās un ārējās politikas kurss. Vēlākā romiešu okupācija tikai apstiprināja to, ka jūdu sabiedrības atjaunošana plašā mērogā vairs nav iespējama. Šī pagātnes ideāla atjaunošanu nācās pārcelt uz vēlāku nākotni; pagaidām tas tika darīts noslēgtā un izolētā kopienā. Pamatdarbs varēja būt paveikts apmēram 130 gadus p.m.ē. Uz šo laiku attiecināma Statūtu īsā versija, ko restaurē 4QS fragmenti. Pabeigtā veidā tas varēja būt piedāvāts ap Hēroda Lielā valdīšanas laiku (37.-4.g. p.m.ē.).
Domas par šī rokraksta autorību dalās. Daži pētnieki, starp kuriem arī Ž.Karmiņjaks, uzskata, ka to varētu būt sarakstījis viens cilvēks - pats Taisnais Skolotājs, kam pieder arī "Papildinājums" (1QSa), "Gaismas dēlu karš" un Pateicības himnas.

Avots

Nav komentāru: